REGISTROVAT SPOLEČNOST
ifa consulting
Registrace offshorových
společností
Registrace evropských
společností
Obchodní značky
a licence
Účetní služby

Proč zakládat offshorovou společnost?

  • Jednoduchá a rychlá registrace společnosti
  • Neexistují měnová omezení — můžete provádět obchodní operace v jakékoli měně.
  • Jednoduchost účetní a daňové evidence
  • Veškeré údaje o majiteli společnosti a komerční informace jsou utajené.
  • Přítup na zahraniční trh

Jurisdikce

Offshore společnosti
Evropské společnosti
S
K
G
U
B
B
B
A
N
P
S
M
V
J
S
N
Š
F
N
E
D
L
L
P
I
V
N
N
B
Č
L
S
Š
F
R
C
S
M
R
B
I
P
Š
Ř
M
K
Nejpopulárnější jurisdikce
Belize
Belize
Hlavní rysy

Osvobození od všech daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
A
Anguilla
Anguilla
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1100€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
B
Bahamské ostrovy
Bahamské ostrovy
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1500€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Belize
Belize
Hlavní rysy

Osvobození od všech daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Britské Panenské ostrovy
Britské Panenské ostrovy
Hlavní rysy

Osvobození od všech daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1100€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
V
Vanuatská republika
Vanuatská republika
Hlavní rysy

Osvobození od všech daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1300€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Seychelská republika
Seychelská republika
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
G
Gibraltar
Gibraltar
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví v případě hospodaření za hranicemi státu, ale zůstává povinnost odevzdání zkrácené verze roční účetní uzávěrky.

Cena
1500€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
K
Kanada (LP)
Kanada (LP)
Hlavní rysy

Daň z příjmu činí 25-26 %, DPH (GST) – 5 %, zdanění příjmu ze zdroje (procenta, dividendy) – 25 %, daň z kapitálového výnosu: od 12,5 % do 25 %

- Každoroční podání účetní uzávěrky za finanční rok (12 měsíců od data inkorporace). - Vedení účetnictví. - V případě absence finanční aktivity v průběhu roku se na finanční úřad podává nulová bilance.

Cena
2300€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
M
Marshallovy ostrovy
Marshallovy ostrovy
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1100€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Skotsko (LP)
Skotsko (LP)
Hlavní rysy

žádné informace

žádné informace

Cena
1000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
N
Nový Zeland
Nový Zeland
Hlavní rysy

Existuje možnost nulového zdanění díky založení trustu v Novém Zelandu, pokud zakladatelem a beneficiátem bude občan jiné země. Sazba korporatní daně z příjmu činí 33 % Daň z příjmu – 33 % Výplata dividend – 30 % Zisk z autorských honorářů – 15 %

Odevzdání roční a finanční správy se provádí každoročně.

Cena
1200€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Nevis
Nevis
Hlavní rysy

Osvobození od všech daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1300€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
P
Panama
Panama
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1100€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
S
Samoa
Samoa
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
1500€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Seychelská republika
Seychelská republika
Hlavní rysy

Osvobození od daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
USA
USA
Hlavní rysy

Osvobození od všech daní v případě hospodaření za hranicemi státu.

Osvobození od vedení účetnictví a odevzdání roční uzávěrky v případě hospodaření za hranicemi státu.

Cena
900€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
S
Skotsko (LP)
Skotsko (LP)
Hlavní rysy

žádné informace

žádné informace

Cena
1000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
J
Jihoafrická republika
Jihoafrická republika
Hlavní rysy

žádné informace

žádné informace

Cena
2300€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Nejpopulárnější jurisdikce
Kypr
Kypr
Hlavní rysy

Zdanění na Kypru je nejnižší mezi všemi zeměmi EU: Daň z přidané hodnoty- 15% Daň z příjmu- 10%

Každých 12 měsíců, bez výjimky, se podává výroční zprávu o struktuře společnosti (Annual Return). Jednou za rok podává výroční finanční zprávu

Cena
1900€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
R
Rakousko
Rakousko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty - 20% Daň z příjmu - 25%

Je potřeba vedení měsíčního účetnictví. Jednou za rok podává výroční finanční zprávu

Cena
4300€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
B
Belgie
Belgie
Hlavní rysy

Sazba daně z přidané hodnoty (DPH) v Belgii je 21%. Daň z příjmů podniku, je - 28,84% 40,17%. Sazba daně z dividend je to 25%. Výplata úroků a licenčních poplatků - 15%

Je potřeba do vedení účetnictví. Společnost je povinna podávat výroční účetní zprávu. Roční finanční audit.

Cena
4000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Bulharsko
Bulharsko
Hlavní rysy
Daň z přidané hodnoty (DPH) v Bulharsku - 20%. Daň z příjmu -10%
Daň na dividendy - 5%; Země EU - 0%

Podání výroční zprávy. Prohlášení o DPH daně. Auditorské ověření účetní závěrky.

Cena
1800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
M
Velká Británie
Velká Británie
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH) - 20% Progresivní daň z příjmu pro podniky Limited Liability Company (LTD) od 21 % do 29,75 %: Pro zisk přesahující 300 000 GBP - 21 % Pro zisk od 300 000 GBP do 1 500 000 EUR - 29,75 % Pro zisk nad 1 500 000 EUR - 28 % Pokud je společnost řízená zahraničními partnery, britská právní forma společnosti Limited Liability Partnership (LLP) umožňuje se zákonně vyhnout daním z příjmu. V tomto případě je daňová povinnost přenesena na místo registrace partnerů. Pokud je společnost řízená zahraničními partnery, skotská právní forma společnosti Limited Partnership (LP) umožňuje se zákonně vyhnout daním z příjmu ve Velké Británii. V tomto případě je daňová povinnost přenesena na místo registrace partnerů.

Britské Limited Liability Company (LTD) a Limited Liability Partnership (LLP): Každých 12 měsíců je společnost povinná předkládat výkaz o struktuře společnosti (Annual return).  Jednou za rok se předkládá výroční finanční výkaz. Skotské Limited Partnership (LP): Každých 12 měsíců je společnost povinná předkládat výkaz o struktuře společnosti (Annual return). Pokud společnost pracuje za hranicemi Skotska, není povinná předkládat výroční finanční výkaz.

Cena
1000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Maďarsko
Maďarsko
Hlavní rysy

žádné informace

žádné informace

Cena
0€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
N
Německo
Německo
Hlavní rysy

Právnické osoby odvádí živnostenskou daň (Gewerbesteuer) - od 14 % do 17,15 % Korporační daň, které podléhají právnické osoby (Körperschaftsteuer) Daň z přidané hodnoty (Umsatzsteuer)- 19% Daň z příjmu činí 15 % Příplatek solidarity - 1% ze zisku Živnostenská daň od 13 % do 16 % ze zisku.

Společnost musí předložit výroční zprávu před uplynutím jednoho roku ode dne registrace. Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty. Každoroční nezávislý audit. Výroční zpráva.

Cena
2800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Řecko
Řecko
Hlavní rysy

V Řecku se každému podniku přiděluje individuální daňové identifikační číslo DIČ  Daň z přidané hodnoty (DPH) - 19 % Daň z příjmu: Pro soukromé firmy – od 5 % do 40 % Pro partnerství je sazba 25 % Pro firmy sazba daně z příjmu činí 35 % Pro stavební společnosti - 15 % 

Jednou za rok se předkládá výroční zpráva Každý měsíc, každé 2 měsíce nebo každé 3 měsíce se předkládá daňové přiznání k dani z přidané hodnoty

Cena
3000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Lotyšsko
Lotyšsko
Hlavní rysy

Daň z příjmu společnosti činí 15 % Daň z přidané hodnoty pro uzavření obchodů v Lotyšsku činí 21 %.  Pro export nebo obchody s EU - 0 % Daň z přijatých dividend (kromě dividend z offshore) - 0 % Daň z vyplácených dividend - 0% (je-li příjemcem fyzická osoba - 10 %, pro offshore - 15 %) Daň na vyplácené úroky, kromě úroků na offshore, činí - 0 % Platby za licence, kromě plateb na offshore, - 0%  Kapitálový zisk z prodeje akcií, s výjimkou akcií offshore společností - 0 %

Každoroční audit Každý měsíc se předkládá daňové přiznání a účetní závěrka Veškerá účetní dokumentace musí být uložena na fyzické adrese podniku.

Cena
700€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
D
Dánsko
Dánsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty- 25 % Daň z příjmu Limited liability Company (Aps)- 25% Existuje právní forma společnosti Limited partnership (K/S), která umožňuje zákonně se vyhnout placení daně z přijmu v Dánsku za podmínky, že společnost je řízená zahranočními partnery. V tomto případě je daň z příjmu přenesena na místo registrace partnerů.

Limited liability Company (Aps)- každých 12 měsíců, a to bez výjimky, se předkládá výroční zpráva o struktuře společnosti (Annual return). Společnost je povinná vést účetní agendu. Jednou za rok se předkládá výroční finanční výkaz Limited partnership (K/S)- každých 12 měsíců, a to bez výjimky, se předkládá výroční zpráva o struktuře společnosti (Annual return). Jednou za rok se předkládá výroční finanční výkaz.

Cena
2700€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
I
Irsko
Irsko
Hlavní rysy

Pro irské společnosti zdaňovací období trvá 12 měsíců, Daň z přidané hodnoty (DPH) - 21% Daň z příjmu: Standardní sazba daně - 25 % Pro výrobní společnosti a společnosti, které poskytují služby, se uplatňuje snížená sazba - 12,5 % Daň z přijatých dividend: Dividendy na území státu- 0% Dividendy získané irskou holdingovou společností od společnosti z jakékoliv země EU - 12,5 % V ostatních případech sazba činí 25 %  Daň z vyplácených dividend - 20% úroková sazba z vkladů - 23%

Společnost je povinná vést každoměsíční účetní výkazy. Společnost je taktéž povinná uchovávat evidence členů, tajemníků a ředitelů; zápisy z valné hromady a jednání představenstva. Poprvé se tato zpráva podává po uplynutí 6 měsíců ode dne inkorporace. Každoročně se předkládá výroční zpráva o struktuře společnosti (Annual return). Taktéž se každoročně předkládá finanční výkaz (financialstatements).

Cena
1500€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Španělsko
Španělsko
Hlavní rysy

nejsou údaje

nejsou údaje

Cena
0€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Itálie
Itálie
Hlavní rysy

Společnosti, které jsou v Itálii daňovými rezidenty, odvádí daň z přijmu  –IRES (Imposta sul Reddito delle Societa) Standardní daňová sazba je 33 %, Existuje tuzemská daň z produktivních činností – místní dań z příjmu IRAP (Imposta sul reddito delle Societa) Standardní daňová sazba je 4,25 % Daň z přidané hodnoty (IVA - Imposta sul Valore Aggiunt)- 20 % Daň z dividend v Itálii číní (Gain Capita)- 15 %

Každoroční audit Podání každoročního daňového přiznání Veškerá účetní dokumentace musí být uložena na fyzické adrese podniku.

Cena
3800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
K
Kypr
Kypr
Hlavní rysy

Zdanění na Kypru je nejnižší mezi všemi zeměmi EU: Daň z přidané hodnoty- 15% Daň z příjmu- 10%

Každých 12 měsíců, bez výjimky, se podává výroční zprávu o struktuře společnosti (Annual Return). Jednou za rok podává výroční finanční zprávu

Cena
1900€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
L
Lotyšsko
Lotyšsko
Hlavní rysy

Daň z příjmu společnosti činí 15 % Daň z přidané hodnoty pro uzavření obchodů v Lotyšsku činí 21 %.  Pro export nebo obchody s EU - 0 % Daň z přijatých dividend (kromě dividend z offshore) - 0 % Daň z vyplácených dividend - 0% (je-li příjemcem fyzická osoba - 10 %, pro offshore - 15 %) Daň na vyplácené úroky, kromě úroků na offshore, činí - 0 % Platby za licence, kromě plateb na offshore, - 0%  Kapitálový zisk z prodeje akcií, s výjimkou akcií offshore společností - 0 %

Každoroční audit Každý měsíc se předkládá daňové přiznání a účetní závěrka Veškerá účetní dokumentace musí být uložena na fyzické adrese podniku.

Cena
700€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Litva
Litva
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty 21% Daň z příjmu- 20% Daň z přijatých dividend pro zahraniční rezidenty činí 0 % Úroky vyplácené v evropské ekonomické zóně - 0%. Ostatní sazby činí 15% Platby za licence-  0%

Každoroční audit Podání každoročního daňového přiznání Finanční výkaz a bilance se předkládají každoročně.

Cena
1000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Lucembursko
Lucembursko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty-15% Daň z příjmu - 28,59%, Zákon o DPH z roku 1979 (ve znění pozdějších předpisů z roku 2013) umožňuje osvobození od daně (DPH) pro malé a střední podniky s obratem pod 25 000 EUR Vyplácení dividend - 15 %

Společnost je povinná vést každoměsíční účetní agendu a podstupovat audit. Každoročně se předkládá účetní závěrka.

Cena
4800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
M
Malta
Malta
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH)- 10  %Daň z přijmu- 35 % Sazba daně z dividend - 0% Platby úroků a licenčních poplatků - 10% 

Společnosti registrované na Maltě musí vést účetní agendu. Předkládaná výroční zpráva obsahuje: zpráva o příjmech, přehled o peněžních tocích a změnách kapitálu.

Cena
2000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Bulharsko
Bulharsko
Hlavní rysy
Daň z přidané hodnoty (DPH) v Bulharsku - 20%. Daň z příjmu -10%
Daň na dividendy - 5%; Země EU - 0%

Podání výroční zprávy. Prohlášení o DPH daně. Auditorské ověření účetní závěrky.

Cena
1800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
N
Nitozemsko
Nitozemsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH)- 19 %. Existuje zvýhodněná sazba - 6 % Progresivní daň z příjmu: Sazba činí 20 % za podmínky, že zisk nepřesahuje 200 000 EUR; Sazba činí 25 % za podmínky, že zisk přesahuje 200 000 EUR. Sazba daně z dividend15% (bez využití zvýhodněných sazeb) Výplata úroků a licenčních poplatků - 0%

Společnosti registrované v Nizozemsku musí každoročně předkládat finanční výkaz.

Cena
4000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Norsko
Norsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty v Norsku činí 20 % Daň z příjmu činí 28% Daň z dividend- 15%

Společnosti registrované v Norsku musí každoročně předkládat finanční výkaz. Podání daňového přiznání. Veškerá účetní dokumentace musí být uložena na fyzické adrese podniku.

Cena
2000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
P
Polsko
Polsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH)- 22 % Daň z příjmu činí- 19 %

Předložení výroční zprávy. Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty Audit finančního výkazu.

Cena
3000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Portugalsko
Portugalsko
Hlavní rysy

nejsou údaje

nejsou údaje

Cena
0€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
R
Rumunsko
Rumunsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH) činí 24 % Daň z příjmu činí- 16 % Pro malý podnik (Microenterprise)- 3 %

Předložení výroční zprávy. Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty

Cena
1500€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
S
Slovensko
Slovensko
Hlavní rysy

nejsou údaje

nejsou údaje

Cena
0€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Slovinsko
Slovinsko
Hlavní rysy

Standardní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) v Slovinsku činí- 22 % a snížená daňová sazba- 9,5 %. Daň z příjmu činí- 25 % Daň z dividend- 15 % Výplata úroků a licenčních poplatků - 0%

Podniky registrované ve Slovinsku jsou povinné vést účetnictví s souladu se slovinskými nebo mezinárodní účetními standardy a každoročně předkládat finanční výkazy. Předkládaná výroční zpráva obsahuje: zpráva o příjmech, přehled o peněžních tocích a změnách kapitálu.

Cena
2600€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
F
Finsko
Finsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH)- 24,5 % Daň z příjmu činí- 30 %

Předložení výroční zprávy. Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty  Audit finančního výkazu Jednou za měsíc podání finančního výkazu.

Cena
2000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Francie
Francie
Hlavní rysy

nejsou údaje

nejsou údaje

Cena
0€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
C
Chorvatsko
Chorvatsko
Hlavní rysy

nejsou údaje

nejsou údaje

Cena
0€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Č
Česká republika
Česká republika
Hlavní rysy

nejsou údaje

nejsou údaje

Cena
0€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Š
Švédsko
Švédsko
Hlavní rysy

Standardní sazba daně z přidané hodnoty (DPH) ve Švédsku činí- 25 % a snížená daňová sazba- 9,5 %. Daň z příjmu činí- 26,3 % Daň z dividend- 30 % Výplata úroků a licenčních poplatků - 0%

Společnost je povinná vést účetní agendu. Společnost je povinná každoročně předkládat účetní výkaz. Každoroční finanční audit

Cena
2000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
Švýcarsko
Švýcarsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH)- 7,6 % Daň z příjmu činí- 25 %

Každoroční finanční audit Předložení výroční zprávy.

Cena
9800€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
E
Estonsko
Estonsko
Hlavní rysy

Daň z přidané hodnoty (DPH)- 20 % Daň z příjmu činí- 20 %

Společnost je povinná vést účetní agendu. Jednou za rok se předkládá finanční výkaz.

Cena
1000€

REGISTROVAT SPOLEČNOST
сделано в idlab